Pinnwand

Ansökan till en praktikplats
Hej!
Vill ni ha en medarbetare som sprider livsglädje och gillar att arbeta i team?
I samband med mina studier i socialt arbete söker jag en praktikplats från och med februari
2024. På vår högskola har vi en hel termin som är tänkt för att göra en 6-månaders praktik.
Jag skulle helst vilja göra denna praktik i Sverige.
Praktiken är en del av Erasmus+ programmet. Jag behöver inte få betalt – jag tycker att det är
mycket lön att kunna samla på erfarenhet och att lära känna det svenska sociala livet.
Platsen ska vara inom socialt arbete. Vilket område och vilken ålder klienterna har spelar ingen
roll. Min mentor under praktiken måste själv vara socialarbetare. De följande riktlinjerna är
givna från vår högskola: över huvud taget måste jag arbeta 640 timmar (5 arbetsdagar i veckan
i 17 veckor och 4 arbetsdagar i veckan i 8 veckor).
Jag är 41 år, har fem barn och är öppen och glad. Mina två yngsta barn ska följa med mig och
gå i skolan under praktikens tid. Jag har lärt mig svenska på en språkkurs sedan 2020.
Jag har varit i Sverige flera gånger. Med min familj reser jag alltid med husbil genom Sverige
och jag har träffat många människor som framkallade önskan att dyka ned i det svenska
vardags- och arbetsliv.
Jag är säker att ni profiterar på min social kompetens och öppenhet och att jag kan lära mig
mycket av er arbetserfarenhet.
Jag ser fram emot ert positivt svar.
Mitt CV bifogar jag till detta mejl.
Med vänliga hälsningar
Cassia Wenk

Weitere Information erhältlich über das Gemeindebüro